ASUD Hakkında

Asbest Söküm Uzmanları Derneği;

Bir grup profesyonelin ortak iradesi ve amacı doğrultusunda, Asbest tespit, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma çalışmalarında bulunan tüm profesyonellerin mesleki tecrübelerinin geliştirmesi ve sektöre özgü yapılan çalışmalara yönelik teknik yönlendirici rehberlerin ve iyi uygulama yöntemlerinin belirlenmesi, asbest konusunda halk sağlığı bilincinin geliştirilmesi ve korunması amacıyla çalışmalar yapmak üzere 2016 yılında kurulmuş mesleki bir örgüttür.

Yönetim Kurulu

1-Cafer FİDAN (Yönetim Kurulu Bşk),

2-Serkan CEBECİOĞLU (Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.),

3-Burak UP (Yönetim Kurulu Üyesi)

4-Mehmet Şeyhmus ENSARİ (Genel Sekreter),

5-Fatih ŞAHİN (Yönetim Kurulu Üyesi),

 

Denetim Kurulu

1-Yahya Kemal KÖSALI

2-Ersin ŞEKER

3-Mehmet Ali ÖZGÜDEN