ASUD Neden Kurulmuştur?

Derneğimiz; Asbest ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar, standartlar ve iyi uygulama örneklerini gözeterek devlet, asbest ile ilgili faaliyette bulunan işverenler ve çalışanlar arasında bilgi ve işbirliğinin kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, asbest içerikli iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite konuları kapsamında çalışanların mesleki risklerden en az seviyede etkilenmesini sağlamak, bilgi ve beceri gelişimine destek olmak, toplumda asbest güvenliği kültürünün gelişmesine katkı sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim, danışmanlık ve kamuoyu oluşturmak, amacı ile kurulmuştur

sss