Biz Kimiz

Asbest Söküm Uzmanları Derneği;

Bir grup profesyonelin ortak iradesi ve amacı doğrultusunda, Asbest tespit, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma çalışmalarında bulunan profesyonellerin mesleki tecrübelerinin geliştirmesi ve sektöre özgü teknik rehberlerin, uygulama yöntemlerinin belirlenmesi, asbest konusunda halk sağlığı bilincinin geliştirilmesi ve korunması amacıyla çalışmalar yapmak üzere 2016 yılında kurulmuş mesleki bir örgüttür.

Yönetim Kurulu

 

ASUD@2017