ASBEST SÖKÜM UZMANLARI DERNEĞİ HAKKINDA

images-0001

dot

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD); bir grup profesyonelin ortak iradesi ve amacı doğrultusunda, Asbest tespit, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma çalışmalarında bulunan profesyonellerin mesleki tecrübelerinin geliştirmesi ve sektöre özgü teknik rehberlerin, uygulama yöntemlerinin belirlenmesi, asbest konusunda halk sağlığı bilincinin geliştirilmesi ve korunması amacıyla çalışmalar yapmak üzere 2016 yılı Aralık ayında dernek olarak kurulmuş, mesleki bir örgüttür.